MIPIM - Brussel: duurzame en rendabele investeringen

MIPIM - Brussel: duurzame en rendabele investeringen

13 Mar 19

Relations presse immobilier
Contact médias : Carol Galivel - 01 41 05 02 02

Brussel is een groene stad en een referentie op het vlak van duurzame bouw die voordelige mechanismen biedt om te investeren. Een panel van topexperts stelt de juridische, fiscale, architecturale dimensie en de “success stories” van duurzaam investeren in Brussel voor. De Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nodigt u uit om in één presentatie de duurzame investeringsmogelijkheden in het hart van Europa te ontdekken !

Brussel (8.000 hectare groene ruimte) is de wereldhoofdstad van de duurzame bouw met meer dan één miljoen m² passiefprojecten, waaronder 400.000 m² gebouwen met het label “hoge energie- en milieuprestaties”, ofwel bijna 130 Breeam- of Leed-certificeringen en 620.000 m² “Voorbeeldige gebouwen” (ofwel 243 projecten in 6 openbare aanbestedingen 1).

Het Brusselse gewest werkt niet enkel voor zichzelf maar exporteert haar knowhow op het vlak van duurzaam bouwen naar het buitenland. Het is met name de praktische ervaring van de Brusselaars die sterk wordt gewaardeerd, alsook de voorbeeldige samenwerking tussen de autoriteiten en de privésector.

Deze overtuigende resultaten zijn de vrucht van een ecosysteem dat 15 jaar geleden werd gecreëerd door de gewestelijke autoriteiten met de invoering van de eerste strenge normen inzake energieprestaties voor gebouwen in het begin van de jaren 2000, met name gevolgd door de oprichting van de cluster ecobuild.brussels waarin tal van professionals uit de sector zijn gegroepeerd en tot slot het uitvaardigen van een nieuwe regelgeving in 2015, die een van de meest ambitieuze ter wereld is.

De Europese Commissie, waarvan de zetel in Brussel is gevestigd, had strengere eisen opgelegd op het vlak van de prestaties van gebouwen, wat een bijkomende motivatie was om de voorhoede van de vooruitgang te vormen en de Europese aanbevelingen zelfs te overtreffen.

Hiervoor was het verenigen van publieke en private spelers bij het initiatief van primordiaal belang. Er werd hulp toegekend om de bedrijven uit de sector toe te laten te werken met inachtneming van de nieuwe regels. In 2018 heeft de Belgische staat 4,5 miljard euro opgehaald om de transitie naar een duurzame economie te financieren. Het opgehaalde bedrag is het op één na hoogste ter wereld binnen het kader van een groene obligatie.

Investeren in groene kantoren of woningen

De grote diversiteit van Brussel vormt een opportuniteit voor investeerders. De permanente veranderingen die er worden doorgevoerd maken het noodzakelijk dat “functioneel neutrale” gebouwen worden ontworpen om zo een herbestemming op elk moment van hun levenscyclus mogelijk te maken, wat bijdraagt aan de duurzaamheid van een gebouw. Brussel telt een groot aantal “retrofit”2 gebouwen, die mogelijk heringericht moeten worden. Hierdoor krijgen de investeringen extra waarde omdat de koper eigenaar wordt van een gebouw dat tezelfdertijd duurzaam is, maar dat ook gemakkelijk kan worden aangepast aan de wijzigingen van de markt en hij zowel professionele als private huurders kan vinden.

 

1 Meer informatie: http://beexemplary.brussels/

2 Meer informatie: https://www.brusselsretrofitxl.be/

site map Imprint Top of page