Contact médias :
Galivel & Associés – Arthur de Boutiny • Carol Galivel
21-23, rue Klock – 92110 Clichy
Tél : 06 09 05 48 63 / 01 41 05 02 02
galivel@galivel.com / www.galivel.com

14 Mar 22

Brussels Hoofdstedelijk Gewest presenteert zijn methode voor ‘gecontroleerde verdichting’ op MIPIM

Zoals alle grote Europese steden kampt ook Brussel met grote evoluties in de vastgoedsector en nieuwe ontwikkelingen in stedenbouw als gevolg van de wereldwijde klimaatverandering en de recente coronapandemie. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal zijn antwoorden op deze nieuwe stedelijke vraagstukken presenteren tijdens het MIPIM op 17 maart. Tijdens het traditionele ‘Breakfast in Brussels’ zullen minister-president Rudi Vervoort, staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Pascal Smet, en staatssecretaris voor Huisvesting, Nawal Ben Hamou, in gesprek gaan over ‘gecontroleerde verdichting’.
Fundamenteel beleid gesteund door de actualiteit
 
Zoals minister-president Rudi Vervoort toelicht: ‘Er zijn grote veranderingen aan de gang in Brussel. Deze hebben onder meer te maken met evoluties in de stedelijke levenswijze en in de vastgoedsector. Maar er is ook het streven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren door een gecontroleerde verdichting van het grondgebied, zodat de stad haar diverse functies kan vervullen. De wereldwijde milieuproblemen en de twee jaar durende pandemie hebben het Gewest doen nadenken over de langetermijngevolgen die dit zal hebben voor de territoriale ontwikkeling. Het is nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken, maar het is nu al duidelijk welke uitdagingen we moeten aanpakken en deze sluiten aan op de benadering die het Gewest nu al hanteert: nood aan meer toegang tot groenvoorzieningen, aan een betere openbare ruimte, aan behoud van de groene en blauwe netwerken, aan een uitbreiding van het aanbod van zachte mobiliteit; vereisten op het vlak van renovatie van gebouwen, rationalisering van de behoefte aan kantoren, energiezuinigheid; bevestiging van de relevantie van het principe van de 10 minutenstad (nabijheid van voorzieningen, enz.) die wordt geconcretiseerd; productie van betaalbare woningen ...’
 
Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Pascal Smet, preciseert: ‘Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de regelgevende instrumenten actualiseren zodat die nog beter aangepast zijn aan de nieuwe noden. De hervorming van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening en de herziening van het Gewestelijk Bestemmingsplan zijn al bezig.
 
Deze twee belangrijke herziene instrumenten moeten het mogelijk maken om de bestemming van functies te herijken, om de ontdichting en verdichting te controleren en te autoriseren, maar ook om een kader te bieden voor nieuwe bestemmingen, zoals stadslandbouw.'
 
Partnerschappen met de privésector
 
Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou voegt toe: ‘In aanvulling op onze bestaande programma’s voor de bouw van sociale woningen heeft het Gewest een nieuwe acquisitiestrategie gelanceerd, in nauwe samenwerking met de privésector, om het openbaar woningaanbod voor maatschappelijk kwetsbare personen zo snel mogelijk en zo massaal mogelijk uit te breiden. Op deze manier profileert het Gewest zich bij geïnteresseerde professionals uit de bouwsector als een proactieve en betrouwbare partner voor de ontwikkeling van nieuwe woonprojecten op zijn volledige grondgebied.’
 
Minister-president Rudi Vervoort besluit: ‘Met een palet van beleidsmaatregelen die hun waarde al jarenlang bewijzen en nieuwe initiatieven werkt het Brussels Gewest concreet aan de globale verbetering van de leefomgeving.’
 
De drie ministers zullen deze vraagstukken bespreken tijdens de conferentie op 17 maart, die wordt afgesloten met een interactief rondetafelgesprek. De antwoorden op vragen uit de zaal worden gegeven door de directie van een aantal overheidsinstellingen van het Brussels Gewest: citydev.brussels (openbare woningen en economische infrastructuur), perspective.brussels (strategische planning), sau-msi.brussels (grote stedenbouwprojecten en gewestelijke voorzieningen), slrb-bghm.brussels (sociale huisvesting), urban.brussels (stedenbouwkundige regelgeving en erfgoed). Inschrijving: https://www.surreal-estate.be/smart-densification-in-the-brussels-capital-region/)